Zdražení hnědého uhlí 2012

Zvýšení ceny uhlí by znamenalo zdražení tepla domácnostem až o 3000Kč ročně.

Během roku 2012 pokračuje další část sporu těžařů a energetických společností o zdražení uhlí. Spor vede zejména druhý největší těžař uhlí v ČR, Czech Coal a.s., na jedné straně se společností ČEZ a především jednotlivými teplárnami na straně druhé. Ve sporu o zdražení uhlí jde podle odhadů čelních představitelů energetiky až o 200 miliard Kč. Zdražení uhlí by se tak promítlo do skokového zvýšení cen elektřiny a zejména dalšího zdražení tepla až o 20%.

Hlavní argumenty těžařů pro zdražení uhlí

  • Netržní cena hnědého uhlí omezenými zásobami před limity.
  • Zdražení uhlí omezí méně účinnou kondenzaci.
  • Vysoké investice do těžby v případě prolomení územních limitů.
  • V současnosti neexistuje právní základ pro přednostní dodávky uhlí pro výrobu tepla.

Těžaři chtějí při zdražení hnědého uhlí navázat ceny na černé uhlí ve výši 70%-80% pro objektivní stanovení ceny. To by vedlo ke skokovému zdražení uhlí o 60 až 120% oproti současným smlouvám končícím v roce 2012. Přímý dopad zdražení uhlí do ceny tepla, které teplárny odhadují přibližně na 80 Kč/GJ. To znamená pro domácnosti v bytě 3+1 až 3000 Kč ročně navíc. Další otázky vzbuzuje nejistota vývoje ceny černého uhlí.

Argumenty teplárenských společností proti zdražení uhlí

  • Zdražení uhlí není podloženo reálnou ekonomickou situací.
  • Hnědé uhlí nepatří mezi globální energetické zdroje, a proto jeho navázání ceny na černé uhlí není nijak zdůvodnitelné.
  • Výroba tepla je prodražovaná investicemi tepláren do nových technologií, emisních povolenek i nárůstem DPH.
  • Zvýšení nákladů ohrozí samotné fungování centrálního zásobování teplem.

Energetika nemůže stát na krátkodobých rozhodnutích

Státní energetická koncepce musí stanovit jasná pravidla.

Skokové zdražení tepla může ovlivnit aktualizaci Státní energetické koncepce, která se snaží o vyvážený energetický mix a stabilní energetiku do roku 2040 s následným výhledem až pro rok 2060. Místo zdražení uhlí a krátkodobých řešení je proto potřeba zaměřit pozornost energetiky směrem k otázce územních těžebních limitů, zdanění či emisních povolenek a obnovitelných zdrojů. Ty nás již dnes stojí 38 miliard Kč ročně bez přesvědčivých výsledků.

Teplárenství přitom potřebuje vysoké investice do ekologizace a zejména rekonstrukce rozvodů tepla. Tepelné ztráty rozvodů totiž přesahují 17% a významně zvyšují náklady. Naším cílem proto musí být široká diskuze o možnostech skutečně efektivního využívání omezených energetických zdrojů. Řekněme proto ne nezodpovědným zásahům, které ohrožují celou ekonomiku.



© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑