Dopady zdražení tepla

Dopady zdražení tepla - zbytečně vyhozené penízeDalší masivní zdražení tepla bude nevyhnutelným důsledkem nezodpovědných zásahů do energetické politiky. Populistické „novátorství“ již nyní stojí přes 44 miliard ročně na dotacích a zvýšených platbách za elektřinu. Tím škodí modernizaci a vývoji nových, skutečně účinných technologií. Snížení těžby uhlí přímo ohrozí vysoce účinné systémy dálkového vytápění, které přitom šetří až 32% paliva oproti klasické výrobě.

Teplo domácnostem v roce 2013 průměrně zdraží o 850 Kč.

Z porovnání cen tepla v jednotlivých krajích jednoznačně vyplývá, že nejnižší cenu za teplo platí odběratelé v regionech využívajících uhelné zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Za teplo tak nejméně platí občané Pardubického a Královéhradeckého kraje díky elektrárně v Opatovicích nad Labem zásobující přes 59 000 bytů.

V opačné situaci při zdražení tepla jsou obyvatelé krajů využívajících k výrobě tepla zemní plyn či topné oleje. Nejvyšší konečná cena tepla z Opatovic pro rok 2013 nyní činí 405,5 Kč/GJ a je výrazně nižší oproti celorepublikovému průměru, který v roce 2013 přesáhne 590 Kč/GJ.

Snížený dodávek uhlí teplárnám ohrozí soustavy dálkového vytápění v celé České republice, které poté budou muset podle Ministerstva průmyslu a obchodu zdražovat teplo o 50% až 100%.

Masivní zdražení tepla se dotkne až 1 milionu domácností.

Kolik chcete platit za další nesmyslný energetický experiment?"Ekologičtí" lobbisté prosazují dotované a málo účinné zdroje místo jasné podpory tzv. kogenerace - kombinované výroby elektřiny a tepla. Přitom recyklací pouhé pětiny nízkopotenciálního (odpadního) tepla z výroby elektřiny by bylo možné získat přibližně 116 PJ tepla - množství na pokrytí více než poloviny veškeré spotřeby tepla v obytných budovách a terciárním sektoru České republiky. Výsledná úspora 3,5 % primárních energetických zdrojů by navíc byla plně srovnatelná s převedením všech budov v ČR do nízkoenergetického standardu.

Zdražení tepla ve velkém negativně zasahuje nejen domácnostiale i společnosti, obchody a další zaměstnavatele využívající dálkové vytápění. Zatíží tím nejen rodinné rozpočty, ale ohrozí i tisíce pracovních místPodepište proto petici proti zdražení tepla a dejme tak společně najevo, že nechceme platit další energetický experiment.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑