Výroba elektrické energie v České republice

Výroba elektřiny - jaderná elektrárna DukovanyV České republice je výroba elektrické energie založena především na tepelných, jaderných elektrárnách a zdrojích využívající obnovitelná paliva.

Důležitý není pouze dodávaný výkon, ale i možnosti regulace výroby elektřiny s ohledem na spotřebu. Většina zdrojů obnovitelné energie trpí nestálým výkonem a jsou navíc dotované stanovenou minimální výkupní cenou či využitím tzv. zelených bonusů.

Čistá roční výroba elektrické energie v České republice je přibližně 79,5 GWh s čistým vývozem přibližně 15 GWh. Největší část - přes 53% - se vyrobí v tepelných elektrárnách na hnědé a černé uhlí, které svou nižší cenou pomáhají vyvažovat dotované zdroje. Omezení těžby uhlí by tak znamenalo vysoké zdražení elektřiny a tepla o desítky procent.

Kombinovaná výroba elektřiny - cesta k úsporám paliva

Náklady na obnovitelné zdroje energie dosahují 44 miliard Kč ročně.

Moderním trendem je tzv. kogenerace - kombinovaná výroba elektrické energie a tepla s účinností převyšující 60%. Kromě tepla dodávají energii podle aktuální potřeby. Elektrárny v kombinované výrobě, které zajišťují téměř 2/3 dálkového vytápění, tak pomáhají stabilizovat rozvodnou síť. Rozvodná síť je totiž pod tlakem kvůli zapojení fotovoltaických elektráren, ale i kvůli vlivu větrných elektráren v Německu. Kombinovaná výroba elektřiny má navíc podporu i Evropské unie a je nejvíce využívaná zejména ve vyspělých zemích - např. Dánsku.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ušetří přibližně 1/3 paliva a výrazně tak zvyšuje energetickou účinnost využití drahocenných primárních zdrojů.

Využijme ekologický potenciál kogenerace

Výroba elektřiny v České republice - graf 2010Kogenerace využívá jinak zbytkové teplo při výrobě elektřiny k výrobě tepla pro domácnosti a průmysl. Díky tomu dochází k výrobě cenově dostupného tepla a snižuje se náročnost na primární energetické zdroje – tj. uhlí, plyn a obnovitelné zdroje.

Recyklací pouhé pětiny nízkopotenciálního tepla z výroby elektřiny by bylo možné získat přibližně 116 PJ tepla, což představuje více než polovinu jeho veškeré spotřeby v obytných budovách a terciárním sektoru České republiky. Výsledná úspora 3,5 % primárních energetických zdrojů by byla plně srovnatelná s převedením všech budov v ČR do nízkoenergetického standardu.

Už fotovoltaický experiment se slunečními elektrárnami způsobil skokový růst cen energie nejméně na 20 let, ohrožení přenosové soustavy a státu hrozí miliardové arbitráže. Neopakujme stejnou chybu znova. Podpořte peticidejme všichni najevo nesouhlas s energetickými experimenty a zdražením elektřiny i tepla.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑