Teplárny a kogenerační elektrárny v České republice

Dálkové vytápění v České republice vyrábí teplo pro 1,48 milionu domácností v samotné nebo kombinované výrobě tepla s elektřinou. Zajišťují tak teplo bez přímého znečištění ovzduší v městech. Teplárny v kogeneračním provozu jsou navíc důležité pro dodávky regulační elektřiny pro stabilizaci energetické sítě, jež je enormně zatěžována mimo jiné vlivem zapojení fotovoltaických a větrných elektráren u nás a ve Spolkové republice Německo.

Vybrané údaje o teplárnách

  • Projděte si přehlednou tabulku cen tepla 2012.

    zásobují přes 1,48 milionu domácností
  • průměrná cena tepla - 560 Kč/GJ
  • průměrné roční zdražení - 9%
  • nejnižší konečná cena tepla: 375,97 Kč/GJ (Pardubice, Chrudim)
  • necelých 68% paliva tepláren je z ČR

Velké teplárny v ČR zásobující desítky tisíc domácností využívají zejména hnědé a černé uhlí, zemní plyn a v menší míře biomasu a topné oleje. Díky využívání domácích zdrojů - téměř 1 milion domácností dostává teplo z levnějších hnědouhelných zdrojů – teplárny posilují naši energetickou nezávislost. Kvůli vyššímu zdanění a zpřísnění emisní politiky však čelí ceny tepla tlakům na své zvyšování. V roce 2012 tak vzrostly zejména kvůli zvyšování DPH v průměru o 6 - 9% podle zdroje - o 1470 Kč pro domácnost ročně.

Kogenerační teplárny mají podporu státu i Evropské unie

Teplárny v CZT jsou konkurenční výhodou české ekonomiky.

Stát poskytuje teplárnám nárokovatelný příspěvek na kogeneračně vyrobenou elektřinu. Pro velké teplárny s výkonem nad 5 MWe je ve výši 45 Kč/MWh (až 308krát nižší než pro solární energetické zdroje), pro malé až 1630 Kč/MWh. V neschválené aktualizaci Státní energetické koncepce patřila podpora tepláren z  centrálního zásobování teplem (CZT) mezi hlavní preferovaná odvětví. V nově připravované aktualizaci SEK tak zajištění plynulého chodu by mělo patřit  mezi nejvyšší priority, protože šetří omezené energetické i ekonomické zdroje.

Podívejte se na údaje o teplárně ve vašem městě© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑