Teplárny Brno

Projděte si ceny tepla 2012 podle tepláren.

zajištění dálkového vytápění v Brně se stará společnost Teplárny Brno, a.s. Provozuje přitom 4 velké teplárenské zdroje propojené horkovodní a parovodní sítí. V okrajových částech provozuje společnost Teplárny Brno desítky místních plynových kotlů. Jako hlavní palivo proto využívají zemní plyn (93,6%) a v menší míře těžký topný olej (5,7%) a dřevní štěpku. Vedle tepla dodávají Teplárny Brno také elektrickou energii vyrobenou v kogeneraci s teplem.

Základní údaje o Teplárnách Brno, a.s.

  • nejvyšší konečná cena pro spotřebitele: 662,11 Kč/GJ
  • roční prodej elektřiny/tepla : 342,4 GWh / 4233,8 TJ
  • 4 provozy, 721 výměníkových stanic a plynových kotelen
  • TeplárnyBrno zásobují přes 92 000 domácností
  • vlastník: statutární město Brno

O dodávky tepla se stará soustava zásobování teplem s celkovou délkou primárních sítí přes 193 km. Vzájemné propojení přitom usnadňuje řešení odstávek i případnách nehod a zejména umožňuje zapojení spalovny pro energetické využití komunálního odpadu. Podobným směrem se chystají vydat i další velké teplárny v ČR.

Elektrickou energii vyrábí Teplárny Brno ve svých 3 kogeneračních provozech. To snižuje spotřebu paliva a dopad na životní prostředí. Důležitou roli hraje zejména provoz Červený Mlýn, který dodává podpůrné služby (regulační elektřinu) společnosti ČEPS pro stabilizaci energetické soustavy ČR. Ta je pod silným náporem zejména kvůli spuštění solárních elektráren u nás a transitu proudu ze severoněmeckých větrných elektráren.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑