Máme se bát výpadku dodávek tepla z Opatovic?

7.6.2012 doručila společnost Czech Coal a.s. odstoupení od smlouvy na dodávky hnědého uhlí pro společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP). Zároveň jako výhradní dodavatel přestala dodávat uhlí pro tuto elektrárnu zásobující teplem přes 60 000 domácností. Přinášíme vám proto rozbor s odpovědmi na klíčové otázky.

25.6.2012 Krajský soud v Ústí nad Labem nařídil předběžným opatřením společnosti Czech Coal obnovit dodávky uhlí v plném rozsahu. Vrchní soud předběžné opatření potvrdil.
Rozhodnutí má prozatímní povahu a slouží k zamezení vzniku škod.

Proč byla smlouva vypovězena?

Czech Coal jako důvod pro výpověď smlouvy stanovuje opakované podstatné porušování smluvních podmínek ze strany EOP, spočívající v neplacení kupní ceny za odebrané uhlí. Czech Coal podle svých vyjádření eviduje za společnostmi ze skupiny EPH, kam elektrárna patří, pohledávky po splatnosti ve výši převyšující 500 miliónů korun.

EOP podle svých vyjádření obdržely v dopise jako hlavní důvod neuhrazení sporné částky ve výši necelých 19,486 milionů Kč týkající se DPH. EOP tuto částku proplatily a spolu se spornou pohledávkou eviduje přeplatek vůči Czech Coalu ve výši 116,92 milionů Kč.

Komentář: Odstoupení od smlouvy umožňuje obchodní zákoník v případech stanovených zákonem či dohodou stranu. Podle tiskové zprávy Czech Coalu se jedná o prodlení dlužníka, u kterého je odstoupení možné v případě podstatného porušení smluvních podmínek. Zde hraje klíčovou roli výše pohledávky - částka necelých 20 milionů by vzhledem k miliardovému plnění ročně byla nepodstatným porušením, 500 milionů Kč podstatným.

Je přerušení dodávek platné?

Podle Czech Coalu se jedná o platné ukončení dodávek uhlí, protože odstoupením od smlouvy zanikla povinnost dodávat hnědé uhlí do Opatovic.

Podle vyjádření představenstva EOP obsahuje smlouva ustanovení o odstoupení, podle kterého by účinnost odstoupení nesporně nastala až na konci následujícího kalendářního roku - povinnost dodávek tak platí minimálně do konce roku 2013.

Kolik uhlí má EOP v zásobě a kolik uhlí je potřeba na dodávky tepla?

Zásoby po přerušení přesahovaly 226 tisíc tun uhlí postačujících na minimálně 3 měsíce provozu. Pro celoroční provoz dodávek tepla z Opatovic je podle údajů Czech Coalu potřeba přes 500 000 tun hnědého uhlí. Podle Ing. Jana Špringla, představy představenstva EOP, je pro bezproblémový provoz nutných cca 1 milion tun uhlí ročně.

Dojde kvůli uhlí k přerušení dodávek tepla?

Podle Jana Dienstla, místopředsedy představenstva Czech Coalu, těžaři nabízí omezené dodávky hnědého uhlí v množství potřebném pro zajištění výroby tepla a teplé vody při zachování stávajících cen.

EOP vyzvaly Czech Coal k plnému obnovení dodávek uhlí 8.6.2012 - ve stejný den, kdy byly přerušeny. Czech Coal, podle Jana Špringla, nadále porušuje smlouvu a svým protiprávním a úplným zastavením dodávek dostal EOP do stavu palivové nouze a ohrožení dodávek tepla.

Přerušení dodávek tepla zůstává krajním řešením, které je velmi nepravděpodobné i v případě nenalezení dohody.

Jaké jsou varianty dodávek uhlí?

 1. Plné obnovení dodávek - dojde k vyrovnání stran na základě původní či nové smlouvy.
 2. Částečné dodávky - varianta provizorního řešení pomocí proklamovaných částečných dodávek uhlí pro výrobu tepla a teplé vody.
 3. EOP zajistí zásobování z jiného zdroje - zahraničního, případně českého přesunem uhlí po změně režimu provozu.

Vzhledem k nízkým rezervám těženého hnědého uhlí v České republice zůstává varianta dodávek z jiného zdroje logisticky velmi náročná. Pravděpodobnější je v krajním případě zásobování ze zahraničí - zejména z dolů MIBRAG v Německu, které stejně jako EOP ovládá Energetický a průmyslový holding. Každý jiný zdroj však znamená razantní růst nákladů.

Jak se situace promítne do cen tepla?

V případě, že nedojde k rychlému obnovení dodávek v plném rozsahu, klesne zisk EOP a výrazně stoupnou náklady na zajištění náhradních dodávek. I když je primární snahou EOP udržet výhodné zásobování teplem pro více než 60 000 domácností, případné náhradní řešení nezaložené na uhlí od Czech Coalu zaplatí občané v ceně tepla.

Jaké jsou možnosti právního řešení sporu?

Bez ohledů na oprávněnost nároků stran, kvůli sporu klesá produkce elektřiny a tím vzniká škoda, pro jejíž výši bude rozhodující rychlost a způsob vyřešení sporu. Vzhledem k vyhrocené rétorice v úvahu připadají také krajní řešení sporu soudní cestou. V zásadě se jedná o současné pohledávky, náhradu vzniklé škody a náhradu ušlého zisku.

 • Žaloba na uhrazení sporných pohledávek Czech Coalu proti Energetickému a průmyslovému holdingu. EOP se dotýká pouze nepřímo.
 • Náhrada škody pro společnost Czech Coal, která vznikla prodlením EOP.
 • Předběžné opatření podle § 76 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu určující povinnost dodávek uhlí jako prevenci zabránění škodám.
 • Žaloba EOP proti Czech Coalu pro neoprávněné odstoupení od smlouvy a na vydání bezdůvodného obohacení (přeplatku za uhlí).
 • Náhrada škody a ušlého zisku z nároků EOP, které vznikly neoprávněným přerušením dodávek uhlí ze strany Czech Coalu.
 • V krajní variantě náhrada škody vzniklé přerušením dodávek tepla proti Czech Coalu.

Předseda představenstva EOP, Ing. Mirek Topolánek, na tiskové konferenci přitom označil Czech Coal za "prázdnou společnost", proti které bude těžké vymáhat případné škody. Skupina Czech Coal je vlastněna společností INDOVERSE CZECH COAL INVESTMENTS LIMITED se sídlem v Kypru.


Energetický a průmyslový holding

největší dodavatel tepla v ČR

druhý největší výrobce elektřiny v České republice

dodává přes 22 000 TJ ročně

zásobuje teplem přes 900 000 obyvatel - 360 000 domácností

instalovaný výkon teplo/elektřina - 4756/1054 MW

Czech Coal

 • největší obchodník s volným uhlím v ČR
 • ročně vytěží okolo 14 milionů tun uhlí
 • zásoby před limity do roku 2052
 • celkové zásoby přesahují 100 let

© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑