Pražská teplárenská

Projděte si ceny tepla 2012 podle tepláren.

Pražská teplárenská provozuje 39 tepelných zdrojů s ůrznými palivy dodávajících teplo pro přibližně 37,5% Prahy. Největším zdrojem s podílem okolo 50% je hnědouhelná elektrárna Mělník I využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Ročně spotřebuje 1,5 milionu tun hnědého uhlí a je napojena 34km dlouhým tepelným přivaděčem. Pražská teplárenská dále využívá černé uhlí (cca 1/8 vyrobeného tepla) a především zemní plyn pro lokální výtopny.

Základní údaje o Pražské teplárenské

  • konečná cena z Pražské teplárenské soustavy (PTS): 534,1* Kč/GJ
  • konečná cena z lokálních plynových zdrojů: 669,6* Kč/GJ
  • energetický/teplárenský výkon: 132 MWe / 1707 MWt
  • prodej tepla/elektřiny (2010): 13194 TJ / 206 GWh
  • zdražení 2012: PTS o 7,8%, lokální plynové o 8,6%
  • Pražská teplárenská zásobuje teplem přes 265 000 domácností
  • akcionáři: NPTH, a.s. 48,67%, Pražská teplárenská HOLDING a.s. 47,33%

* V tarifním pásmu A při platbě za sjednané a odebrané množství.

Pražská teplárenská s více než 696 km rozvodných sítí zásobuje ve velké míře nebytové prostory (téměř 38%). Týká se to jednotlivých podniků i průmyslových areálů.  Více než 70% tepla přitom vytvoří účinnější kogenerací - kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Tou vyrobí i veškerou do sítě dodávanou elektřinu Pražské teplárenské.

Kogenerace je součástí racionální energetické politiky

Právě podpora dálkového vytápění z kombinované výroby elektřiny a tepla – tzv. kogenerace má být jedním z hlavních cílů nové Státní energetické koncepce.  Díky účinnosti přesahující až 60% umožňuje úsporu až 1/3 paliva. Tím snižuje dopad energetiky na životní prostředí a zvyšuje energetickou nezávislost České republiky. Chceme podpořit rozumnou energetickou politiku založenou na potřebách občanů a ekonomiky. Podepište petici a ukažte zájem na zachování ekonomicky výhodných dodávek tepla a elektrické energie.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑