Plzeňská teplárenská

Plzeňská teplárenská, a.s. dodává teplo pro více než 40 000 domácností do všech městských částí.  Ročně spotřeba uhlí v Plzni pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla dosahuje přibližně 550 tisíc tun hnědého uhlí z dodávek od společnosti Sokolovská uhelná. Díky podepsané desetileté smlouvě má jako jedna z mála společnosti zajištěné dodávky hnědého uhlí. Plzeňská teplárenská navíc vedle tepla a elektrické energie dodává i chlad.

Základní údaje o Plzeňské teplárenské

  • Projděte si ceny tepla 2012 podle tepláren.

    nejvyšší konečná cena pro spotřebitele: 422,7 Kč/GJ
  • energetický/teplárenský výkon: 150 MWe / 518,8 MWt
  • prodej elektřiny/tepla (2010): 535,8 GWh / 3418 TJ
  • Plzeňská teplárenská zásobuje teplem přes 40 000 domácností
  • vlastník: Statutární město Plzeň

Využití kogenerace a biomasy pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a šetří primární energetické zdroje. Plzeňská teplárenská tak v současnosti vyrobí 38,41% elektrické energie z biomasy - 264,8 GWh za rok 2011. Kvůli tomu se podílí na zkušebním projektu výsadby rychle rostoucích tzv. japonských topolů - dřevin pro energetiku. Další snížení spotřeby hnědého uhlí až o 100 tisíc tun ročně přinese vybudování zařízení na energetické využití odpadu - spalovny v Chotíkově. Tím se zároveň vyřeší vleklý problém se skládkováním stejně jako v Německu či Švýcarsku.

Plzeňská teplárenská zároveň dodává část elektrické energie jako regulační a díky tomu pomáhá správci sítě (ČEPS, a.s.) stabilizovat českou přenosovou soustavu. Ta je pod silným náporem zejména kvůli spuštění solárních elektráren u nás a transitu proudu ze severoněmeckých větrných elektráren.

Podpořte racionální energetickou politiku

Jedním z hlavních cílů nové Státní energetické koncepce má být podpora dálkového vytápění z kombinované výroby elektřiny a tepla – tzv. kogenerace. Díky účinnosti přesahující až 60% umožňuje kogenerace úsporu až 32% paliva. Tím snižuje dopad energetiky na životní prostředí a zvyšuje energetickou nezávislost České republiky. Chceme podpořit rozumnou energetickou politiku založenou na potřebách občanů a ekonomiky. Ukažte svým podpisem petice zájem na zachování ekonomicky výhodné výroby tepla a elektrické energie.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑