Návrhy průmyslových podniků na změny v podpoře OZE

Zvýšené náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), které letos podle odhadů dosáhnou 44,44 mld. Kč, nepříznivě dopadají na všechny spotřebitele. Zástupci největších průmyslových společností považují současnou výši příspěvku 619 Kč/MWh za ohrožení jejich konkurenceschopnosti. Podle nich se vysoká cene negativně dotýká průmyslu, který vytváří 1/3 HDP České republiky.

Hlavní požadavky shrnuli představitelé průmyslu již v říjnovém otevřeném dopise premiérovi Petrovi Nečasovi. Klíčovým požadavkem je zakonzervování platby průmyslu na podporu OZE v současné výši a její další nezvyšování. Pod dopis se podepsali prezidenti Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) a ředitel Svazu chemického průmyslu.

Budou odlišné platby na OZE podle spotřeby?

Pro dodržení požadavku nezvyšování plateb průmyslu za OZE bude nutné, aby Energetický regulační úřad stanovil odlišnou výši příspěvku odstupňovanou podle spotřeby. Zástupci průmyslu argumentují tím, že celkové ceny energie pro největší spotřebitele vysoce přesahují průměr EU.

Úlevy z platby příspěvku na OZE ve velkém uplatňují pro svůj průmysl například v průmyslovém Německu, Francii a Belgii. Ve Francii tak zaplatí dle údajů SVSE průmyslový spotřebitel při odběru 150 GWh 7x méně a v Německu 50x méně. V Nizozemí hradí veškerou podporu obnovitelných zdrojů přímo ze státního rozpočtu.

Kolik půjde z rozpočtu na obnovitelné zdroje?

Situace zůstává pro český průmysl tíživá a energeticky náročným podnikům odebere podpora OZE 50-64% ze zisku. Zástupci těchto společností proto navrhují navázání výše podpory - respektive příspěvkové úlevy - na % spotřeby energií na hrubé přidané hodnotě (GVA).

Celou záležitost v současné době řeší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS). Ve hře zůstává několik variant včetně přerozdělení peněz získaných z emisních povolenek či transferu peněz z jiných kapitol rozpočtu. Pro požadované dodržení loňské výše příspěvku na obnovitelné zdroje 419 Kč/MWh by bylo nutné v roce 2013 vynaložit ze státního rozpočtu místo 9,7 mld. Kč přibližně 20,8 mld. Kč.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑