Kogenerace - kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kogenerace je součinná kombinová výroba elektřiny a tepla, při které je jinak odpadní nízkopotenciální teplo využito k vytápění. Díky tomu se zvyšuje účinnost až na 60% a uspoří se okolo 1/3 paliva. Palivem jsou pro kogenerační jednotky fosilní paliva, jaderné zdroje i biomasa. Stále častější je tak mikro kogenerace na dřevoplyn. Náklady kogenerace přitom, i přes oficiální podporu České republiky a orgánů Evropské unie, výrazně rostou.

Proč se máme zajímat o kogeneraci?

Ke kogeneraci samotné je však v současné době prosazován dvojí přístup. Mikro kogenerace (do instalovaného výkonu 5 MW)  je dotovaná až do výše 1630 Kč/MWh. Tzv. velká kogenerace je dotovaná částkou 45 Kč/MWH a vztahuje se na ni zatížení emisními povolenkami a přísnými emisními pravidly. Mnohem markantnější je navíc porovnání kogenerace s lokálními plynovými teplárnami nezatíženými ekologickou daní. Ty přitom snižují energetickou nezávislost České republiky závislostí na dovezeném plynu z Ruska.

Podpora kogenerace ušetří miliardy

Kogenerace je také ohrožena sporem těžařů a energetiků o cenu uhlí.

Fungující systém centrálního zásobování teplem založený na kogeneraci je jednou z konkurenčních výhod České republiky a umožňuje poměrně levné vytápění domácností. Násobné zdanění tak přímo ohrožuje provoz kogenerace, a tím i nutné investice do nových technologií. Ty jsou nutné kvůli podstatně zpřísněným emisním pravidlům platným od roku 2016, které zaručují ještě více ekologický provoz.

Nedejme prostor spekulantům

Celá energetická politika založená na systému různých dotacích zvýhodňuje ekonomicky i ekologicky nevýhodné technologie. Náklady na podporu obnovitelných zdrojů tak již nyní vychází přes 38 miliard Kč ročně a poškozují občany i celou ekonomiku. Zároveň vytváří prostor pro možnou korupci a spekulace silných lobbistických skupin. Účinná velká kogenerace bude na rozdíl od těchto technologií výhodná i bez dotací, které platíme my všichni. Dejte najevo svůj názor. Podpořte naši petici a řekněte ano racionální ekonomické politice.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑