Elektrárny Opatovice

Projděte si ceny tepla 2012 podle tepláren.

Elektrárny Opatovice, a.s. provozují kogenerační elektrárnu dodávající nejlevnější teplo v České republice zejména do Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové. Ročně spotřeba uhlí v Opatovicích pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla dosahuje přibližně 1,8 milionu tun hnědého uhlí z dodávek od společnosti Czech Coal. Eletrárna Opatovice tak vyrobí mezi 1800 - 2100 GWh elektřiny a 4000 - 4400 TJ tepla v závislosti na poptávce.

Základní údaje o elektrárně Opatovice nad Labem

  • nejvyšší konečná cena pro spotřebitele: 378,95 Kč/GJ
  • energetický/teplárenský výkon: 363 MWe / 698 MWt
  • výroba elektřiny/tepla (2010): 1815 GWh / 4422 TJ
  • Elektrárna Opatovice zásobuje teplem přes 59 000 domácností
  • vlastník/ovládající společnost: Energetický a průmyslový holding, a.s.

Důležitou úlohu sehrávají Elektrárny Opatovice při dodávkách regulační elektřiny do sítě. Díky tomu pomáhají správci sítě (ČEPS, a.s.) stabilizovat českou přenosovou soustavu. Ta je pod silným náporem zejména kvůli spuštění solárních elektráren u nás a transitu proudu ze severoněmeckých větrných elektráren.

Podpořme racionální energetickou politiku

Jedním z hlavních cílů nové Státní energetické koncepce by měla být podpora dálkového vytápění z kombinované výroby elektřiny a tepla – tzv. kogenerace. Díky účinnosti přesahující až 60% umožňuje kogenerace úsporu až 1/3 paliva. Tím snižuje dopad energetiky na životní prostředí a zvyšuje energetickou nezávislost České republikyChceme podpořit rozumnou energetickou politiku založenou na potřebách občanů a ekonomiky. Ukažte svým podpisem petice zájem na zachování ekonomicky výhodné výroby tepla a elektrické energie.


Energetický a průmyslový holding

největší dodavatel tepla v ČR

druhý největší výrobce elektřiny v České republice

dodává přes 22 000 TJ ročně

zásobuje teplem přes 900 000 obyvatel - 360 000 domácností

instalovaný výkon teplo/elektřina - 4756/1054 MW


© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑