Dotace na podporu obnovitelných zdrojů v letech 2006-2013

Podpora využití obnovitelných zdrojů vyplývá z mezinárodních závazků České republiky a Státní energetické koncepce (SEK). Pod pojem podpory se zahrnuje využití samotných obnovitelných zdrojů energie (OZE), kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a druhotných zdrojů (DZ).

Dotace na podporu OZE přispívají ke snižování produkce CO2 a znečišťujících látek. Na druhou stranu rapidně zvyšují cenu energie pro domácnosti a průmysl. Výše vícenákladů na podporu obnovitelných zdrojů pro spotřebitele dosáhne v roce 2013 619 Kč/MWh.

Výše příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů v ceně elektřiny 2006-2013

Výše příspěvku OZE 2006-2013 v ceně elektřiny

Zdroj: ERÚ, ČSÚ

Největší kritika se snáší na výši dotací pro fotovoltaické elektrárny (FVE). V roce 2011 činily náklady na podporu FVE více než 22 miliard korun. To představuje 66,5% z celkové částky na podporu dotovaných zdrojů při výrobě pouze 13,3% energie z těchto zdrojů. Pro srovnání: podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) vyšla na 2,4% z celkové částky při výrobě 53,8% dotované energie.

Podíl výroby elekttrické energie z podporovaných zdrojů v roce 2011

Výroba energie z OZE, KVET a DZ 2011

FVE - fotovoltaické elektrárny VTE - větrné elektrárny, MVE - malé vodní elektrárny

Podíl vícenákladů na příspěvku OZE, KVET, DZ v roce 2011© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑