Dálkové vytápění v České republice

Dálkové vytápění v České republice-horkovodní potrubíDálkové vytápění je nejúčinnějším a k přírodě nejšetrnějším způsobem zajištění tepla a teplé vody ve městech. Dálkové vytápění v současné době zásobuje přibližně 1,48 mil. bytů (4-5 mil. obyvatel) a tisíce společností, provozoven, obchodů a úřadů.

Téměř 2/3 dálkového vytápění v ČR přitom zajišťuje kogenerace - kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Ta vyniká vysokou účinností přes 60% a průměrně ušetří 32% potřebného paliva.

Dálkové vytápění využívající uhlí zdraží průměrně o více než 3%.

Vytápění v obou východočeských metropolích je z velké části řešeno dálkovým vytápěním z Elektráren Opatovice nad Labem, které využívají kvalitní hnědé uhlí přivážené po železnici. Nejvyšší konečná cena tepla z Opatovic je 405,5 Kč/GJ a od roku 2006 vzrostla přibližně o 35%. Jedná se tedy o nejlevnější alternativu vytápění, když celorepublikový průměr v roce 2013 přesáhne 590 Kč/GJ.

Cena tepla z plynu či biomasy je dražší až o 80%. Snížení těžby či hrozící zdražení uhlí by proto vedlo ke skokovému nárůstu ceny tepla o 50 až 100% a v dlouhodobém hledisku až k rozpadu systému dálkového vytápění.

Fakta o elektrárně v Opatovicích nad Labem:

  • dálkovým vytápěním zásobuje přes 59 000 bytů
  • instalovaný výkon teplárny: 698 MWt
  • instalovaný výkon pro výrobu elektřiny: 363 MWe
  • roční spotřeba uhlí pro 6 turbín: 1,5 mil. tun
  • délka napáječů/rozvodů: 27/170 km
  • hrozí zvýšení ceny tepla o 50 až 100 %
  • zisk 2010 po zdanění: 775,6 milionu Kč

Podporujme k přírodě šetrné řešení

Chcete odsířený centrální zdroj, nebo tisíce komínů přímo ve městě?

Dálkové vytápění využívá účinný centrální zdroj, který navíc míří do tzv. neinverzní výšky, takže nezhoršuje ovzduší ani při nepříznivém počasí. Peníze investované do technologií odsiřování přitom snižují nežádoucí vliv spalování, jenž podléhá přísným normám. Navíc je tak umožněné využití vedlejších energetických produktů, které se používají především na stavební hmoty – zejména tvárnice a cement – a stavbu silnic. Při rozpadu dálkového vytápění by nás čekaly miliardové investice do rozvodů a další komíny ve městech.

V době krize by žádné subjekty tvořící výslednou cenu tepla a energie neměly neúměrně zvyšovat svůj zisk pomocí neopodstatněného navyšování vstupů či poplatků.

Podpora dálkového vytápění z kombinovaných zdrojů je nejrozumnějším řešením pro zajištění rozumné ceny tepla pro občany i podniky. Ušetří se tak ročně miliony tun uhlí. Nesystémové snížení těžby naopak povede k prudkému zdražování a růstu závislosti České republiky na dovozu plynu z Ruska a Norska.

Podporou petice dáte jasně najevo, že stojíte na straně zdravého rozumu proti ekologickým lobbistům a politickému populismu. Podpořte všichni petici a nedovolme zbytečné zdražení vedoucí k zániku dálkového vytápění.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑