ČEZ Teplárenská

Společnost ČEZ Teplárenská se stará o dodávky tepla a teplé užitkové vody do 7 krajů v České republice. Obstarává tak dodávky tepla pro domácnosti i podniky  v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

ČEZ Teplárenská zde zásobuje teplem přes 106 000 domácností. Ceny se liší podle typu zdroje (elektrárny, výtopny), paliva (hnědé uhlí, zemní plyn, biomasa) a náklady na dodávku dle stavu a typu sítí (parní, horkovodní, teplovodní).

Provozní jednotka Bílina

Základem provozní jednotky Bílina je parovod, který je napojen na hnědouhelnou elektrárnu v Ledvicích s instalovaným výkonem pro teplo 380 MW. Ta odebírá hnědé teplo pro kogeneraci z dolu Bílina s výhřevností 11-13 MJ/kg.  Rozvodné sítě jsou rozděleny na parní (6,5 km), horkovodní (2,2 km) a teplovodní (12 km). V lokalitách vzdálenějších od parovodní sítě se vyrábí teplo v 19 plynových kotelnách.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Bílina 244 540 530,10
Osek 52 990 651,45
Duchcov 33 880 662,34
Hrob 1 880 658,92

Provozní jednotka Dětmarovice

ČEZ Teplárenská zásobuje teplem z černouhelné elektrárny Dětmarovice město Orlová a Bohumín. Teplonosným médiem je horká voda, která je do Orlové dopravovaná tepelnými sítěmi o délce 16,7 km a prostřednictvím nového tepelného napáječe do Bohumína o délce 30,2 km. Elektrárna Dětmarovice s instalovaným výkonem 800 MW vyrobí okolo 2,5 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla ročně.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Orlová 364 411 482
Bohumín 149 187 490,56

Provozní jednotka Hodonín

ČEZ Teplárenská zásobuje teplem z elektrárny Hodonín město samotné a 12,5 km dlouhým horkovodním potrubím slovenské město Holíč. Elektrárna Hodonín s instalovaným výkonem pro výrobu elektřiny 105 MW a 250 MWt pro výrobu tepla spaluje lignit (nejmladší hnědé uhlí) a biomasu. Díky výrobě 223 GWh z biomasy zaujímá první místo mezi elektrárnami společnosti ČEZ, a.s.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Hodonín 363 725 497,71

Provozní jednotka Chomutov

Největší provozní jednotkou ČEZ Teplárenské je Chomutov. Teplo odebírá z elektrárny Tušimice a zejména z elektrárny Prunéřov - největšího hnědouhelného elektrárenského komplexu u nás. Ty jsou postaveny přímo u zdroje hnědého uhlí a pro dodání tepla do měst využívají 78,6 km horkovodních rozvodů.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Chomutov 1 130 420 493,38
Jirkov 483,35
Klášterec nad Ohří 267 410 507,28
Kadaň 409 880 542,31

Provozní jednotka Chvaletice

Město Chvaletice spolu s obcí Trnávka zásobuje ČEZ Teplárenská teplem z elektrárny Chvaletice. Ta spaluje severočeské hnědé uhlí a s instalovaným výkonem 4x200 MW dodává teplo pomocí horkovodní sítě o délce 9,5 km při výkonu 4x15 MWt také do průmyslových areálů.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Chvaletice 52 310 476,01

Provozní jednotka Mělník

Zásobování teplem měst Mělník a Horní Počaply obstarává teplo z elektrárny Mělník II. Ta spaluje severočeské hnědé uhlí a dodává ho pomocí regionálního tepelného přivaděče do svého okolí. S instalovaným výkonem pro tepelnou energii 340 MW dodává elektrárna Mělník teplo pomocí horkovodních sítí o celkové délce 50,3 km. Elektrárna Mělník I dodává do systému centrálního zásobování teplo pro Prahu.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Mělník 121 295 502,36
Horní Počáply 14 870 502,36

Provozní jednotka Poříčí

Zásobování teplem v Trutnově a okolí zajišťuje ČEZ Teplárenská z hnědouhelné kogenerační elektrárny Poříčí. Spalováním hnědého uhlí ve dvou fluidních kotlech disponuje elektrárna Poříčí teplárenským výkonem 394 MW. S celkovou délkou sítí přes 150 km zásobuje teplem odběratele zejména v Trutnově, Poříčí, Mladých Bukách, Janských Lázních, Svobodě nad Úpou, Dolním a Horním Maršově, Radvanicích a v Úpici.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ) Na ohřev teplé užitkové vody (Kč/GJ)
PJ Poříčí 927 071 502,16 480,58

Provozní jednotka Teplice

Města Teplice, Dubí a Krupka zásobuje ČEZ Teplárenská zejména parovodem z hnědouhelné elektrárny v Ledvicích s instalovaným výkonem pro dodávku tepla 380 MW. Síť centralizovaného zásobování teplem je z druhé strany napájena z uhelné výtopny v Proboštově. Pro lokality mimo dosah sítí centralizovaného zásobování teplem využívá ČEZ Teplárenská 40 vlastních plynových kotelen.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Teplice 665 636 531,26 / 676,60
Dubí 20 300 676,60
Krupka 45 770 664,03

Provozní jednotka Tisová

Pro zajištění tepla v Sokolově a okolí využívá provozní jednotka Tisová stejnojmennou hnědouhelnou elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem 295,8 MW. Parovod s celkovou délkou přes 38 km zásobuje Sokolov (540 000 GJ ročně) a přilehlé lokality: Habartov (81 000 GJ), Citice (28 027 GJ) , Bukovany (35 400 GJ), Březová (41 000 GJ), Královské Poříčí (22 000 GJ), Svatava (13 000 GJ) a Dolní Rychnov (20 900 GJ).

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Sokolov/celkově 540 000/781 000 525,13

Provozní jednotka Dvůr Králové

Pro zásobování teplem Dvora Králové nad Labem slouží výtopna s instalovaným teplárenským výkonem 115,8 MW využívající biomasu. Vedle tepla v roce 2011 zároveň vyrobila 18 630 MWh elektrické energie. V současné době navíc ČEZ Teplárenská investuje do změny rozvodů z parovodních na spolehlivější horkovodní.

Dodáváné teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Dvůr Králové nad Labem 220 000 478,80

Provozní jednotka Vítkovice

ČEZ Teplárenská provozuje také teplárnu ve Vítkovicích s instalovaným výkonem 342 MWspalující energetické černé uhlí. V kombinované výrobě ročně vyrobí navíc 150 GWh elektřiny s instalovaným výkonem 79 MWe. Pro výrobu páry zároveň využívají přemístitelnou výtopnu na zemní plyn s tepelným výkonem 18 MWt sloužící pro potřeby technologie vakuového lití oceli.

Dodávané teplo (GJ) Konečná cena tepla (Kč/GJ)
Vítkovice 1 630 298 478,80


© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑