Argumenty těžařů pro zdražení uhlí

Hnědé uhlí je podle klíčové těžební společnosti Czech Coal přirozenou strategickou výhodu České republiky,  z které má teplo 1/4 domácností a své využití také najde v chemickém průmyslu. Hlavní problém proto vidí v plýtvání uhlím v kondenzačních elektrárnách s velmi nízkou účinností. Zdražení uhlí by přitom podle nich pomohlo takové nehospodárné vynakládání s uhlím podstatně omezit.

Pozice Czech Coalu pro zdražení uhlí

  • cena má zamezit plýtvání, ale umožnit výhodnou kogeneraci
  • peníze musí být investovány do rozvoje Ústeckého kraje
  • lepší je vytvářet hodnoty a racionálně využívat suroviny
  • ceny uhlí při výrobě tepla se podle ERÚ podílí na ceně jen z 15% až 18%

Těžaři chtějí při zdražení hnědého uhlí navázat ceny na černé uhlí ve výši 80%. To by vedlo ke skokovému zdražení uhlí o 60 až 120% oproti současným dlouhodobým smlouvám končícím v roce 2012 a následujících letech. Stanovení ceny hnědého uhlí ve výši 80% ceny černého uhlí má zajistit, že tuzemské uhlí bude vždy nejlevnějším zdrojem. Czech Coal pro stanovení této výše ceny uhlí kalkuluje s vysokými investicemi do rozšíření těžby po prolomení limitů.

Projděte si ceny tepla 2012 dle tepláren.

Podle metodiky Energetické regulačního úřadu se náklady na samotné uhlí podílí na ceně teple okolo 17%. Dopad zdražení uhlí do ceny tepla, proto teplárny odhadují přibližně na 80 Kč/GJ. To znamená pro domácnosti v bytě 3+1 okolo 3000 Kč ročně navíc. Obecně se přitom očekává růst celosvětové ceny černého uhlí vzhledem k rostoucí poptávce v rychle se rozvíjejících zemích. V preferovaných dlouhodobých kontraktech tak může dojít k velkým výkyvům až ve výši 30% (dle srovnání z vývoje v letech 1995-2010).

Spor o uhlí ovlivní podobu Státní energetické koncepce

V případě nedohodnutí se na cenách jsou přichází v úvahu překlenovací smlouvy, aby nedošlo k výpadkům. Dlouhodobě poté případná investice Czech coalu do výstavby vlastní tepelné elektrárny blízko dolu Vršany. Připravované návrhy aktualizace Státní energetické koncepce přitom počítají s hnědým uhlím především pro zajištění plynulého chodu dálkového vytápění. V současnosti chybí ministerstvům - či jiným správním orgánům - nástroje pro nařízení přednostní dodávky teplárnám. Czech Coal proto odmítla podmínku dodání 1/2 uhlí teplárnám při povolení další těžby.

Rozepře ohledně ceny uhlí ukazují na potřebu skutečně odpovídající Státní energetické koncepce. Ta přitom musí být podpořena účinnými nástroji pro naplňování hospodárného využití omezených energetických zdrojů. Podpořte proto petici a dejte jasně najevo, že nechcete opakovat další energetické experimenty jako se solárními elektrárnami.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑