Argumenty tepláren proti zdražení uhlí

Zdražení uhlí by pro domácnost znamenalo 3000 Kč ročně navíc.

České teplárenství čeká v příštích 10 let nutné náklady na ekologizaci provozu a rekonstrukce rozvodů investice ve výši 60-70 miliard let. To se - stejně jako vyšší DPH, emisní povolenky a poplatky - promítne do konečné ceny tepla. V této situaci teplárny razantně odmítají zvýšení ceny uhlí z 35 Kč/GJ na 70 Kč/GJ tak, jak to vychází v případě schválení návrhu Czech Coalu, který chce pro nové dlouhodobé kontrakty 80% z ceny černého uhlí. Varují přitom, že toto zdražení by postupně vedlo k odpojování a kolapsu centrálního zásobování teplem.

Proč teplárny nesouhlasí se skokovým zdražením?

  • nutné investice zvýší náklady tepláren a ceny tepla
  • do ceny hnědého uhlí by neměly být započteny náklady na těžbu za územními těžebními limity
  • navázání ceny hnědého uhlí na globálně obchodované černé je neopodstatněné
  • pokračující diskriminace tepláren proti decentralizovaným zdrojům

Hnědé uhlí na rozdíl od černého nepatří mezi globální komodity a vzhledem k užitým technologiím nejsou vzájemně nahraditelnými. Proto podle tepláren navázání jeho ceny v poměru k černému uhlí není nijak zdůvodnitelné. Zástupci Teplárenského sdružení proto opakovaně označují takový návrh za "líbivý nesmysl". V této souvislosti upozorňují na vysokou rentabilitu těžby hnědého uhlí a absenci ekonomické potřeby pro takové zdražování. Zároveň odmítají započtení nákladů na případnou těžbu za limity (dle Czech Coalu 22 mld. Kč) do právě uzavíraných kontraktů.

Skokové zdražení uhlí ohrozí centrální zásobování teplem

Teplárny chtějí investovat prostředky do generální rekonstrukce zanedbaných rozvodů a snížit až 17% ztráty tepla. Vysoká cena uhlí by však spolu s nerovným systémem dotací a daní vedla k razantnímu zdražování tepla. Právě neustále rostoucí poplatkové a daňové zatížení velkých tepláren vnímají jako diskriminační, protože lokální zdroje jsou od těchto povinností osvobozeny. Provozovatelé tepláren zároveň upozorňují, že není možný plný útlum kondenzační výroby, která nadále bude využívána například pro dodávání regulační  elektřiny a snižovat tím variabilní náklady výroby.

Potřebné investice do teplárenství ukazují na důležitost aktualizace Státní energetické koncepce a změn nástrojů veřejné správy v energetice. Jejich výsledkem musí být akceschopný stát garantující stabilní podmínky pro investice a schopný zakročit proti případnému zneužití postavení na trhu. Podpořte proto naši petici a tím zodpovědnou diskuzi o budoucnosti české energetiky a teplárenství s příznivými cenami.© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru

Podporují Mladí konzervativci Pardubice

Nahoru ↑